Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 23 od 09.04.2020.)


 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020. godinu, po Konkursu za dodelu sredstava;
 • Odluka o preraspodeli sredstava
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti direktora Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh za 2020. godinu;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-6;
 • Ispravka Javnog konkursa za finansiranje razvojno-istraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Ispravka Javnog Konkursa za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojno-istraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini;
 • Ispravka Javnog konkursa za finansiranje projekata koji se bave istaživačko-umetničkim stvaralaštvom u polju umetnosti, s teritorije AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Izmena Konkursa za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020.
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex