Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 23 od 22.05.2019.)


 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2019/2020. godini;
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koje se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2019/2020. godini;
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2019/2020. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za lica sa oštećenim vidom "Zbrinjavanje" iz Pančeva;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Sremski Karlovci;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Stara Pazova;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-3;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-36;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-37;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-38;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-182/2019-1;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-182/2019-2 i 127 broj: 401-182/2019-2/1;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-182/2019-3;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 5, za peti razred osnovne škole, na slovačkom jeziku;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 5, za peti razred osnovne škole, na rusinskom jeziku;
 • Javni konkurs za izbor članova Pokrajinske antikorupcijske komisije;
 • Javni poziv za podnošenje predloga za utvrđivanje idejnog rešenja umetničkog predmeta Nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin".


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex