Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 23 od 17.04.2016.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROJEKATA KOJE ĆE UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NASTAVITI DA FINANSIRA U 2016. GODINI, A ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA, ODNOSNO NASTAVLJENA U 2015. GODINI IZ SREDSTAVA UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2016, 7/2016 - ispr. i 23/2016)
  • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA SUFINANSIRANJE DELA TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA REPREZENTATIVNIH UDRUŽENJA U AP VOJVODINI I DRUGIH UMETNIČKIH UDRUŽENJA I SAVEZA KOJIMA SE DOPRINOSI RAZVOJU KULTURE U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex