Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 22/2022 od 18.05.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik usluga Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Vojvodine, Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Ruma" Ruma
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Ruma" Ruma
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Doma zdravlja "Ruma" Ruma
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Ruma" Ruma
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-73
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-73/2022-74
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-75
 • Rešenje o davanju lovišta "Kapetanski rit" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Dva bunara" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Kočovat" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Pintovat" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Revenica" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Brzava" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Vučjak" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Dunav" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Veliki rit" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Bečejski salaši" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Varoški rit" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Tamiš-Brzava" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Gornji rit" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Donji rit" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Ribnjak Mostonga" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Teremija" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Gelija" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Karaula" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Melećin" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Senćanski salaši" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Turija" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Visoka greda" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Krivaja 1" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Krivaja 2" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Aleksandrovo" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Koštanac" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Novokneževački ritovi" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Kurjačica" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Sonta" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Gola Dobra" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Stara Moravica" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Pačir" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Panonija 2" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Srndać 2" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Plavša" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Vršačka kula" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Bođanski rit" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Srndać 1" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Panonija 1" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Bačka" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Čot" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Podunavlje" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Čik" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Vršački ritovi-ribnjak" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Lupus" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Košava" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Sombor 2" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Zapadna Bačka" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Krčedin" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Veliki bački kanal-sever" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Sivac-jug" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Sveti Nikola-Neuzina" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Sombor 1" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Telečka visoravan" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Sveti Nikola-Banatska Dubica" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Nadalj" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Ribnjak Zlatica-Jazovo" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Subotička peščara 1-jug" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Subotička peščara 2-sever" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Subotička peščara 3-istok" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Slankamen" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Sivac-sever" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Veliki bački kanal-jug" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Lalinske livade" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju lovišta "Nera" na gazdovanje
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad za opštine Titel i Žabalj "Solidarnost" Žabalj
 • Odluka o izmeni Javnog konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete;
 • Javni poziv za finansiranje stručne prakse.
 • MALI OGLASI - oglašavanje dokumenata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex