Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 22/2021 od 19.05.2021.)


 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
 • Odluka o nazivima naseljenih mesta u Gradu Subotica na bunjevačkom jeziku
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Izmenama i dopunama Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju roma za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kancelarije za inkluziju roma za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na završni račun Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Opšte bolnice Vršac, Vršac
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Novi Kneževac"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Novi Kneževac"
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračeviʺ Novi Kneževac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Sveti Vračeviʺ Novi Kneževac
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Bečej"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Bečej"
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Bečej"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Bečej"
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović", Bačka Palanka
 • Rešenje o prenosu sredstava broj: 401-8/2021-7
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-54
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-55
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-56
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-57
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-58
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Fizika 2, za drugi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 2, za drugi razred gimnazije, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Korak bliže, Likovna kultura 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Hemija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odbijanju zahteva za odobravanje rukopisa udžbenika Povijest 5 i 6, za peti i šesti razred osnovne škole pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za engleski jezik
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca za engleski jezik
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca za mađarski jezik
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca za ruski jezik
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca za nemački jezik
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca za italijanski jezik
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca za francuski jezik
 • Rešenje o postavljenju stalnih sudskih prevodilaca za arapski jezik
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex