Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 22 od 27.03.2020.)


  • Odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
  • Odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
  • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-5;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-27;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-28;
  • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Likovna kultura 6, za šesti razred osnovne škole pisan na slovačkom jeziku i pismu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex