Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 21/2022 od 11.05.2022.)


 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o postavljenju direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu
 • Rešenje o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o razrešenju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine dužnosti u Skupštini društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić
 • Rešenje o imenovanju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine dužnosti u Skupštini društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Titel
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-70
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-71
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-72
 • Javni konkurs za organizaciju edukativno-rekreativnog kampa učenika srednjih škola;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja;
 • Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2022. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex