Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 20 od 24.04.2019.)


 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja parka prirode "Rusanda"
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji Opštine Kula;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Kanjiža i Odluku o dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Kanjiža;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji Opštine Srbobran i Odluku o dopuni Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji Opštine Srbobran;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu, Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-22;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-23;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-24;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-25;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-182/2019-28;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 5, za peti razred osnovne škole, na mađarskom jeziku
 • Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Ratno ostrvo"
 • Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Oglas za postavljenje stalnih sudskih prevodilaca za područje viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex