Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 20 od 18.04.2018.)

  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2018)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2018)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2018)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex