Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 20 od 09.04.2016.)


  • ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO KONKURSIMA U OBLASTI KULTURE U 2016. GODINI
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI DOZVOLA ZA PRIVREDNI RIBOLOV I RIBOLOV "BUĆKOM"
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex