Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 2/2024 od 10.01.2024.)


 • Pokrajinska uredba o bližem uređivanju određenih pitanja za sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina
 • Ispravka Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2024. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja Bač u Baču
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacji radnih mesta Narodnog pozorišta Subotica - Narodnog pozorišta Subatica-Népszínház Szabadka-Narodno kazalište Subotica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Srpskog narodnog pozorišta za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Srpskog narodnog pozorišta za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-120


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex