Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 2/2023 od 18.01.2023.)


 • Odluka o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Programa razvoja turizma AP Vojvodine za period 2023-2025. godine;
 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini;
 • Pravilnik o kriterijumima i načinu nagrađivanja darovitih učenika;
 • Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja d.o.o. "Park Palić" Palić za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad, za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Vojvodine, Novi Sad;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-1;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-2;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika Muzička kultura sa multimedijalnim dodatkom, udžbenik za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar;
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine u Novom Sadu;
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2023. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex