Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 2/2022 od 05.01.2022.)


 • Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o načinu postupanja sa elektronskim fakturama
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Parka prirode "Jegrička" u 2022. godini
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Parka prirode "Beljanska Bara" u 2022. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova radnih mesta Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Arhiva Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na III izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Finansijskog plana Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za finansije
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za imenovanje direktora Narodnog pozorišta, Neradnog kazališta, Népszínház, Subotica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex