Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 19/2023 od 05.05.2023.)


 • Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga akta o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Gradske biblioteke "Karlo Bijelicki" iz Sombora
 • Rešenje o imenovanju direktora Gradske biblioteke "Karlo Bijelicki" iz Sombora
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović", Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović", Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja Vojvodine, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda" u Beočinu
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-65
 • Rešenje o odobrenju izdavanja i upotrebe prevoda udžbenika Digitalni svet 3, udžbenik za treći razred osnovne škole pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Javni konkurs za organizaciju edukativno-rekreativnog kampa učenika srednjih škola
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Odluka o izmeni Konkursa za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2023. godinu
 • Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini
 • Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Javni poziv za finansiranje stručne prakse
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex