Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 19/2022 od 20.04.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o realizaciji Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. godine;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Pravilnik za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po završnom računu za 2021. godinu, koju je donela Skupština Privrednog društva "Poslovni inkubator Senta";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra "Subotica" u Subotici;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra "Subotica" u Subotici;
 • Rešenje o imenovanju člana Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-58;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-59;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-60;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-62;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje odavanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad "Kovačica" Kovačica;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Izmena Javnog konkursa za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2022. godini;
 • Izmena Javnog konkursa za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2022. godini;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex