Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 18/2022 od 14.04.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Doma učenika srednjih škola "Brankovo kolo" Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Arhiva Vojvodine, Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijske izveštaje Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-52
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-54
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-55
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-56
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-57
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad opštine Temerin;
 • Izmena Javnog konkursa za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini;
 • Izmena Javnog konkursa za sufinansiranje programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2022. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex