Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 18 od 04.04.2018.)

  • PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE UREĐENJA ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA S POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO PRIVOĐENJE NAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANJE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILJAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, DRUŠTVENE BRIGE O DECI I POPULARIZACIJE PRONATALITETNE POLITIKE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA I INTERESA MLADIH NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2017 i 18/2018)
  • PRAVILNIK ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex