Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 17 od 11.03.2020.)


 • Pravilnik o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020. godinu, po konkursu za dodelu sredstava;
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Novi Sad, za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Arhiva Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar-decembar 2020. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove-Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2020. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Vojvođanskog simfonijskog orkestra;
 • Rešenje o imenovanju direktora Vojvođanskog simfonijskog orkestra;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktorke Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Izdavačkog zavoda "Forum"-Forum Könyvkiadó Intézet za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Izdavačkog zavoda "Forum", Novi Sad-Forum Könyvkiadó Intézet za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra Bačka Palanka;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktorke Doma za duševno obolela lica "1. oktobar" u Starom Lecu;
 • Rešenje o imenovanju direktorke Doma za duševno obolela lica "1. oktobar" u Starom Lecu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-22;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-23;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-24;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i romkinja;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
 • Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine-drugi poziv;
 • Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2020. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2020. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2020. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2020. godinu;
 • Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex