Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 17 od 29.03.2018.)

  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017 i 17/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 57/2017 i 17/2018)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZADUŽIVANJU ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2018)
  • PRAVILNIK O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2018. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 17/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex