Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 16 od 29.03.2017.)


 • ODLUKA O OTKUPU PRE DATUMA DOSPEĆA SOPSTVENIH DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI - DUGOROČNIH OBVEZNICA ČETVRTE EMISIJE OBVEZNICA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO UNAPRED UTVRĐENIM USLOVIMA
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2017. GODINI
 • PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
 • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE INTENZIVIRANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽU SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE - PUTEM NABAVKE OPREME
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU EKSPLOATACIONIH BUNARA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
 • PRAVILNIK ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UVOĐENJA I SERTIFIKACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2017. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "BOSUT"
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "SREMSKI FRONT"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex