Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 15/2023 od 05.04.2023.)


 • Odluka o pokretanju postupka za izbor direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin, putem Javnog konkursa;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2023. godini;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun i Izveštaj o poslovanju Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu za duševno obolela lica "1. Oktobar" Stari Lec;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj sa Izveštajem o poslovanju Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra Kikinda u Kikindi;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra u Zrenjaninu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, za 2023. godinu;
 • Rešenje o razrešenju direktora Studentskog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju direktora Studentskog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić - Srbobran" u Srbobranu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić - Srbobran" u Srbobranu;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić - Srbobran" u Srbobranu;
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić - Srbobran" u Srbobranu;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin;
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-50;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-51;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-52;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-84/2023-53;
 • Javni konkurs za organizaciju regionalnih kviz takmičenja "Koliko se poznajemo" - petnaesti ciklus u 2023. godini;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo košnica i kontejnera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2023. godini;
 • Odluka o izmeni Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex