Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 14/2021 od 17.03.2021.)


 • Odluka o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije
 • Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema BISTrezor Pokrajinskog sekretarijata za finansije;
 • Pravilnik o kategorizaciji pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu;
 • Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina;
 • Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina;
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine;
 • Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata, opreme i izradu projektno-tehničke dokumentacije ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomne pokrajina Vojvodina;
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti, s teritorije AP Vojvodine;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju tradicionalnih naziva opština i naseljenih mesta na rusinskom jeziku;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora, predstavnika korisnika Ustanove za decu i omladinu SOS Dečje selo "Dr Milorad Pavlović u Sremskoj Kamenici;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora, predstavnika korisnika Ustanove za decu i omladinu SOS Dečje selo "Dr Milorad Pavlović u Sremskoj Kamenici;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda" Beočin;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda" Beočin;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda" Beočin;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda" Beočin;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić" Srbobran;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić" Srbobran;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić" Srbobran;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Dr Đorđe Bastić" Srbobran;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra Vrbas u Vrbasu;
 • Rešenja o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet u Novom Sadu;
 • Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet u Novom Sadu;
 • Rešenja o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet u Novom Sadu;
 • Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet iz Sente;
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet iz Sente;
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet iz Sente;
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet iz Sente;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2021. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-34
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-35
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-36
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-37
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-38
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-39
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-40
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-41
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-42
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-43
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex