Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 14 od 13.03.2019.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Izdavačkog zavoda "Forum" Novi Sad - Forum Könyvkiadó Intézet Újvidék za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Izdavačkog zavoda "Forum" Novi Sad - Forum Könyvkiadó Intézet Újvidék za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun sa izveštajem o poslovanju Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Kovačica
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu;
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" u Vršcu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Instituta BioSens - Istraživačko - razvojnog institut za informacione tehnologije biosistema, Novi Sad
 • •Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Instituta BioSens - Istraživačko - razvojnog institut za informacione tehnologije biosistema, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare "Sirmijum" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare "Sirmijum" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju članova Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Kuli
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Kuli.
 • Rešenje o odobrenju izdavačkoj kući Kreativni centar, Beograd, izdavanje i upotreba prevoda udžbeničkog kompleta (Udžbenik i Radna sveska) Matematika 1, za prvi razred osnovne škole, na mađarskom jeziku.
 • Rešenje o ustanovljavanju lovišta "Mošorinski breg";
 • Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Sonta";
 • Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Ribnjak Svilojevo";
 • Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Doroška";
 • Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Srednji Banat-Sever";
 • Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Brzava".
 • Javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima;
 • Obaveštenje;
 • Javni konkurs za finansiranje realizacije programa "Fond za talente";
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarije za mlade;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini za sufinansiranje izrade planske dokumentacije.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex