Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 14 od 08.04.2015.)


 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA NACIONALNIH MANJINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD, SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE SREMA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE "ISTOČNI SREM"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA "OKANJ BARA" I "RUSANDA"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU "VODE VOJVODINE"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA BIOSENS - ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex