Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 13 od 26.02.2020.)


 • Pravilnik o dodeli subvencija za samozapošljavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dodeli sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koje se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2020. godini;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2020. godini;
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti, s teritorije AP Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Rešenje o postavljenju zamenice pravobranioca Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju direktora Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Kancelarije za inkluziju Roma;
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Kancelarije za inkluziju Roma;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Kancelarije za inkluziju Roma;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Kancelarije za inkluziju Roma;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović", Vršac;
 • Rešenje o razrešenju članice Nadzornog odbora Doma za stare i penzionere u Kuli;
 • Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Doma za stare i penzionere u Kuli;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma "Veternik", Veternik;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-2;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-17;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-18;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-19;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-20;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-21;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Javni Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini;
 • Javni Konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex