Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 13 od 01.04.2015.)

  • PRAVILNIK O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex