Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 12/2024 od 28.02.2024.)


 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike 2024. godini
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Obaveštenje o javnom konkursu
 • Obaveštenje o javnom konkursu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mesta Muzeja Vojvodine Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Opšte bolnice Senta, Senta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2024. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o prenosu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u tekuću budžetsku rezervu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Digitalni svet 4, za četvrti razred osnovne škole na slovačkom jeziku i pismu
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke-priznanje "Milutin Milanković"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti umetnosti-priznanje "Pavle Jovanović"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex