Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 12 od 21.02.2020.)


  • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine 2021-2035. godine;
  • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica-državna granica (pravac Baja) sa elementima za direktno sprovođenje;
  • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru;
  • Odluka o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru;
  • Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja;
  • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex