Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 12 od 01.03.2017.)


  • GODIŠNJI PROGRAM OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2017. GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex