Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 12 od 10.03.2016.)


  • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, KOJI ĆE SE ODRŽATI U 2016. GODINI
  • POSLOVNIK POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE
  • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
  • UPUTSTVO O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA MOBILNIH TELEFONA ZA SLUŽBENE POTREBE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex