Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 11/2022 od 23.02.2022.)


 • Odluka o usvajanju Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar-decembar 2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-22
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-24
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-25
 • ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Čoka
 • Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije
 • Izmena Javnog konkursa za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske u 2022. godini
 • Javni konkurs za publikovanje radova u oblasti ravnopravnosti polova
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex