Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 11 od 27.02.2019.)


  • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 11/2019)
  • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI KOD POSTUPAKA KOMASACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 11/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex