Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 10/2023 od 01.03.2023.)


 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije
 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u AP Vojvodini
 • Odluka o privremenoj zabrani privrednog ribolova na delu ribarskog područja "Srem" - reka Dunav i to na ribolovnim vodama ove reke, na stacionaži od km 1250 do km 1269
 • Odluka o privremenoj zabrani privrednog ribolova na delu ribarskog područja "Srem" - reka Dunav i to na ribolovnim vodama izvan glavnog toka ove reke, na stacionaži od km 1272 do km 1275,5
 • Odluka o proglašenju ribarskog područja u zaštićenom području Park prirode "Jegrička"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2023.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove - Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2023.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja "Dr Milorad - Mika Pavlović" Inđija u Inđiji
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Bačka Palanka u Bačkoj Palanci
 • Rešenje o razrešenju upravnika Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma zdrava "Kovin" u Kovinu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdrava "Kovin" u Kovinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdrava Žabalj u Žablju
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdrava Žabalj u Žablju
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-84/2023--3
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-84/2023-29
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-84/2023-30
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-84/2023-31
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-84/2023-32
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-84/2023-33
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-84/2023-34
 • Rešenje o odobrenju izdavanja i upotrebe udžbeničkog kompleta Rumunski jezik 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad opštine Irig
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2023. godini.
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno - vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja - troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i angažovanja stručnih saradnika na Andrevlju za 2023. godinu
 • Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu
 • Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2023. godini
 • Javni konkurs za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti, s teritorije AP Vojvodine u 2023. godini
 • Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini
 • Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex