Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 10 od 19.02.2020.)


 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojno istraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Rešenje o obrazovanju Stručne komisije za davanje mišljenja za dodelu solidarne pomoći
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-14;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-15;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-16;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 6, za šesti razred osnovne škole, na slovačkom jeziku i pismu, od školske 2020/2021;
 • Izmena Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja - troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na sajam obrazovanja u Novom Sadu za 2020. godinu;
 • Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica za 2020. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređenje prava nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2020. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstva u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2020. godinu;
 • Izmena Konkursa za finansiranje-sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstva za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstva privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, softvera, repromaterijala ili usluga u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku računarske opreme ili usluga za nabavku usluge digitalizacije u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2020. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2020. godini - nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini - manifestacije;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini - unapređenje lovnog i ribolovnog turizma;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini - organizovanje kongresa;
 • Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2020. godini - tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda u cilju inoviranja procesa;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2020. godini - podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u AP Vojvodini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex