Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 1 od 03.01.2019.)


  • ODLUKA O POSTUPKU IZBORA, KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I REALIZACIJI PROJEKATA KOJE FINANSIRA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2019)
  • POKRAJINSKA UREDBA O POVRAĆAJU NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA OSTALIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIPADAJU KONSOLIDOVANOM RAČUNU TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2019)
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex