Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 1 od 04.01.2017.)


  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Vojvodinašume" za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad, za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion - VIP" za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pedagoškog zavoda Vojvodine;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Informatičkog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2017. godinu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica;
  • Rešenje o imenovanju direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex