Zastava Bosne i Hercegovine

NERADNI DANI POVODOM PRAZNIKA RADA 2021. GODINE

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

član 3a


S obzirom na to da se 2. maj 2021. godine proslavlja kao drugi dan Praznika rada, a da pada u nedelju, to se ne radi i prvi naredni radni dan po završetku Vaskršnjih praznika (koji traju do 3. maja), a koji pada u utorak 4. maja

"Prema članu 1a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), Praznik rada proslavlja se 1. i 2. maja, a prema članu 3a ovog zakona ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

Vaskršnji praznici, praznuju se počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom vaskrsa (član 2. tačka 2) navedenog zakona).

U 2021. godini Vaskršnji praznici proslavljaju se počev od Velikog petka (30. april) do drugog dana Vaskrsa koji pada u ponedeljak 3. maja, a kako 2. maj, koji se proslavlja kao drugi dan Praznika rada pada u nedelju, to se ne radi i prvi naredni radni dan koji pada u utorak 4. maja, po završetku Vaskršnjih praznika."


(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-530/2020-02 od 20.01.2021. godine)