Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Roditeljski dodatak u iznosu od 300.000 dinara isplaćivaće se za prvo dete koje je rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije. Predviđeno pravo na početna sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu stana ili kuće po osnovu rođenja deteta


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je po hitnom postupku Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Kako je naveo ministar za brigu o porodici i demografiju Radomir Dmitrović, najvažnija izmena u ovom propisu je povećanje roditeljskog dodatka za prvo dete sa 100. 000 na 300.000 dinara.

"Povećanje iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete značajno kompenzuje inicijalne troškove koje porodica ima u trenutku rađanja njenog novog člana", rekao je Dmitrović u Narodnoj skupštini Republike Srbije obrazlažući zakon, koji je na dnevni red stavljen po hitnom postupku.

Roditeljski dodatak u iznosu od 300.000 dinara isplaćivaće se za prvo dete koje je rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije.

Prema njegovim rečima, druga nova mera populacione politike je pravo na početna sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu stana ili kuće po osnovu rođenja deteta.

"Ovo pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno od 1. januara 2022. godine i kasnije pod uslovom da je državljanin Srbije, da ima prebivalište u Srbiji i da prvi put stiče porodično stambenu zgradu ili stan na teritoriji Srbije", rekao je Dmitrović.

On je dodao da ovo pravo može da ostvari i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca ako je dete rođeno u Srbiji ili je državljanin Srbije.

"Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta pravo može da ostvari i otac deteta", rekao je Dmitrović.

On je rekao da stvaranje uslova za rešavanje stambenog pitanja porodice predstavlja posebno podsticajnu meru koja u datim okolnostima treba da doprinosi njenoj stabilnosti i sigurnosti, a u narednom periodu utiče i na odluku o proširenju porodice, rađanju još dece.

"Ova mera je od izuzetnog značaja za odluku da porodica ostane da živi u mestu dosadašnjeg prebivališta, a ne da se seli u drugo mesto u Srbiji ili inostranstvo", rekao je Dmitrović, dodavši da zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

"S obzirom na trendove u zadnje dve godine, očekujem da će 2021. godina završiti sa još gorim rezultatom i da ćemo se u odnosu rođenih i umrlih približiti 70.000. Pre samo dve godine bili smo na 37.000. Izgleda da će da bude i više od 70.000. To je izazov s kojim ćemo pokušati da se nosimo", rekao je Dmitrović.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.12.2021.
Naslov: Redakcija