Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: Neradni dani povodom novogodišnjih praznika su 1, 2. i 3. januar 2022. godine


Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon), Nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara.

Dakle, neradni dani povodom novogodišnjih praznika su subota 1. i nedelja 2. januar 2022. godine. Međutim, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana, što znači da je neradni dan i ponedeljak, 3. januar.

Saglasno članu 2 ovog Zakona u Republici Srbiji praznuje se verski praznik Božić i to prvi dan, te je neradni dan petak, 7. januar 2022. godine.

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Izvor: Redakcija, 30.12.2021.