Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu, čiji je cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.

Ovim zakonskim rešenjem definisana je društvena uloga socijalnog preduzetništva, čija se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa.

Zakonom je predviđeno formiranje Saveta za socijalno preduzetništvo, koji će činiti jednak broj predstavnika javnog i privatnog sektora, odnosno stručne javnosti. Ovo telo će se starati o poštovanju međunarodno prihvaćenih standarda poslovanja subjekata socijalnog preduzetništva i namenskog trošenja sredstava dobijenih iz budžeta, kao i donacija.

Primenom ovog zakona prvi put se u Srbiji sistemski uređuje ova oblast, čime su omogućeni i stvoreni bolji uslovi za podsticanje preduzetništva, a samim tim i opšteg životnog standarda građana.

Na sednici su doneta tri zaključka koja se odnose na cenu električne energije – za rezervno snabdevanje, cenu električne energije kupcima na komercijalnom tržištu, kao i pravnim licima iz grupacije Odbrambene industrije Srbije.

Vlada je usvojila i Uredbu o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa.

Cilj ove uredbe jeste otklanjanje posledica skoka cene prirodnog gasa, kao način ublažavanja posledica energetske krize u cilju zaštite privrede i građana koji su upućeni u korišćenje ovog energenta.

Kako bi se obezbedilo normalno snabdevanje svih potrošača prirodnim gasom neophodno je da se obezbedi i pravo na nadoknadu razlike u ceni ovog energenta nabavljenog iz uvoza i cene prirodnog gasa iz uvoza koja se koristila za obračun cene za dalju prodaju snabdevačima, javnim snabdevačima i krajnjim kupcima za novembar 2021. godine, kao i pravo na nadoknadu razlike u trenutnoj ceni prirodnog gasa koji je proizveden u Srbiji u odnosu na taj mesec.

Razlika u ceni proizvedenog prirodnog gasa počev od 1. decembra 2021. godine biće nadoknađena iz budžeta Republike Srbije.

Na sednici je usvojena i Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, kako bi se poboljšali uslovi obavljanja te vrste saobraćaja, opšta slika i privredni ambijent u Srbiji, kao i delimična unifikacija kroz performanse i boju vozila.

Uredbom je predviđena subvencija u iznosu od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Novo putničko vozilo, za koje je taksi prevoznik u obavezi da pre isplate subvencije uplati iznos od najmanje 15 odsto od kupoprodajne cene vozila, ne može biti jeftinije od 13.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Za dobijanje subvencije neophodno je da nov automobil bude potpuno električni, hibridni ili na pogon na komprimovani prirodni gas sa najmanje euro 6 standardom u pogledu emisije izduvnih gasova.

U cilju smanjenja aero-zagađenja, koje je poslednjih godina imalo visok stepen negativnog uticaja po zdravlje ljudi i stanje životne sredine, Vlada je donela Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) i u 2022. godini.

Ova uredba je nastavak sprovođenja mera politike Vlade Srbije u oblasti zaštite životne sredine poslednjih godina i za njenu realizaciju je opredeljeno 150 miliona dinara.

Vlada je usvojila Strategiju ljudskih resursa u pravosuđu za period 2022–2026. godine, čiji je opšti cilj uspostavljanje i održivi razvoj transparentnog, savremenog i efikasnog sistema upravljanja ljudskim resursima u pravosuđu Srbije radi jačanja vladavine prava i pravne sigurnosti građana.

Suština strategije je nepristrasan i transparentan izbor kadrova, efikasnija i objektivnija ocena radnog učinka, kao i usavršavanje i strateško planiranje kadrovskih potreba.

Članovi Vlade usvojili su Uredbu o podsticajima investitoru da u Srbiji proizvodi audiovizuelno delo kojom se uređuju uslovi i način dodele sredstava, a u cilju podsticanja stvaralaštva u oblasti audiovizuelne proizvodnje, podsticaja kulturnih i privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Srbiji, kao i promocije potencijala Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

Vlada je donela odluku o osnivanju Nacionalnog saveta za razvoj E-sporta, što predstavlja nastavak realizacije osnovnih ciljeva Vlade za dalje ekonomsko jačanje Srbije, stimulacijom visokotehnološkog preduzetništva i privlačenjem velikih investicija u novim i naprednim industrijama, digitalizacijom i razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija, gde je E-sport kao industrija u svetskom vrhu.

Za ubrzani razvoj E-sport industrije postoji ogroman značaj i potencijal, a Srbija bi se realizacijom investicije E-sport nacionalnog kompleksa (Game Village) pozicionirala u sam vrh evropskog i svetskog E-sport centra.

To bi doprinelo rastu BDP, zapošljavanju ljudi, privlačenju i dovođenju velikih stranih kompanija, prihoda od evropskih i svetskih E-sport turnira, povećanju naplate poreza u vezi sa E-sport industrijom i stimulacijom mladih.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.12.2021.
Naslov: Redakcija