Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONI O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O USLOVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA I O POVEZIVANJU ŠEMA ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE GRAĐANA ZAPADNOG BALKANA: Otvoreni Balkan uvodi identifikacioni broj, povezuju se državne e-uprave Albanije, Severne Makedonije i Srbije


 

Državljani Albanije, Severne Makedonije i Srbije trebalo bi uskoro da imaju slobodan pristup tržištu rada na teritorijama ove tri države, bez pribavljanja dozvole za rad i dozvole za boravak. Tri države su se obavezale i da povežu svoje nacionalne portale e-uprave kako bi građani jedne zemlje mogli da koriste elektronske usluge druge zemlje.

 

Uvodi se i Identifikacioni broj Otvorenog Balkana i Federacija elektronskih identiteta.

 

Narodna skupština je po hitnom postupku usvojila više zakona o potvrđivanju sporazuma koji regulišu određena polja saradnje u okviru inicijative "Otvoreni Balkan".

 

Usvojeni su:

 

·         Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu,

 

·         Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS),

 

·         Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana.

 

U Tirani su 21. decembra potpisani sporazumi Srbije, Severne Makedonije i Albanije koji, između ostalog, treba da omoguće slobodno kretanje ljudi, kapitala i usluga.

 

Predsednik Srbije i premijeri Albanije i Severne Makedonije potpisali su, između ostalog, Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, kao i Sporazum o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana.

 

Ugovorne strane su obavezale da pojednostave administrativne procedure za ulazak, kretanje, boravak i rad državljanima drugih ugovornih strana.

 

Državljani tri zemlje (Albanije, Srbije, Severne Makedoniji) će, predviđa sporazum, imati pravo da se slobodno kreću, borave i rade u okviru ove tri države.

 

Državljanin Albanije, Severne Makedonije i Srbije koji želi slobodan pristup tržištu rada u nekoj od druge dve države treba da registruje lične i druge podatke, piše u Sporazumu o uslovima za slobodan pristup tržištu rada Zapadnog Balkana.

 

"Smatra se da je državljanin Ugovorne strane kome je prethodno određen Identifikacioni broj Otvorenog Balkana, izvršio registraciju za slobodan pristup tržištu rada na teritoriji Strane prijem nakon što elektronskim putem bude obavešten da je procedura registracije završena i da mu je slobodan pristup tržištu rada odobren, čime stiče pravo na slobodan pristup tržištu rada".

 

Državljanin neke od zemalja koji dobije odobrenje ima mogućnost da na teritoriji Strane prijema radi do dve godine, uključujući mogućnost da izvrši ponovnu registraciju.

 

Odobrenje za slobodan pristup tržištu rada omogućava ostvarivanje prava na zaposlenje, bez potrebe pribavljanja dozvole za rad i dozvole boravka u Strani prijema, kao i pravo na oslobađanje plaćanja taksi propisanih nacionalnim zakonodavstvom.

 

Ugovorne strane su se saglasile i da se zaključi Sporazum o socijalnom osiguranju.

 

Kontrolu aktivnosti u vezi sa primenom Sporazuma vršiće Zajednička komisija koja će biti sastavljena od najmanje pet predstavnika svake države.

 

Jedno od polja saradnje koje je planirano da se uspostavi je pružanje elektronskih usluga građanima tri države putem portala elektronskih usluga, piše u Sporazumu o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana.

 

Ovi portali (kao što je u Republici Srbiji Portal eUprava) omogućavaju pružanje usluga elektronske uprave građanima, prilikom čega je u najvećem broju slučajeva potrebna elektronska identifikacija korisnika.

 

Tri države su se obavezale da međusobno priznaju registrovane šeme elektronske identifikacije i da se izvrši tehničko povezivanje državnih portala elektronskih usluga (pre svega za prijavu na tržište rada).

 

Sporazum predviđa i da se građanima, koji žele da koriste elektronske usluge u okviru inicijative Otvoreni Balkan, izdaje Identifikacioni broj Otvorenog Balkana.

 

Jedinstven identifikacioni broj svaka strana izdaje svom državljaninu.

 

Državljani mogu da dobiju Identifikacioni broj Otvorenog Balkana na svojim portalima eUprave ili na portalu za elektronsku identifikaciju.

 

"Ovaj broj će prvenstveno služiti za prijavu na jedinstveno tržište rada, u skladu sa sporazumom kojim se reguliše slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, ali će se broj koristiti i za pružanje drugih elektronskih usluga u okviru inicijative Otvoreni Balkan", piše u sporazumu.

 

Otvoreni Balkan, prvobitno nazvan Mini Šengen, podrazumeva formiranje ekonomske zone Albanije, Severne Makedonije i Srbije.

 

Otvoreni Balkan, prvobitno nazvan Mini Šengen, podrazumeva formiranje ekonomske zone Albanije, Severne Makedonije i Srbije. Politički lideri najavljuju da će građanima Srbije, Albanije i Severne Makedonije "Otvoreni Balkan" omogućiti lakše poslovanje, ekonomsku integraciju i putovanja.

 

 

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Nevena Petaković, 28.12.2021.
Naslov: Redakcija