Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Forum srednjih stručnih škola nezadovoljan izmenama, jer otvaraju prostor za korupciju


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na mala vrata uvode korupciju u prosvetu, sa belim, žutim i plavim kovertama, ili sličnim davanjima za učinjeno, tvrdi Forum srednjih stručnih škola u pismu Ministarstvu prosvete, Odboru za obrazovanje Narodne skupštine Republike Srbije i poslaničkim grupama u parlamentu.

Taj sindikat je ukazao da je do sada u članu zakona koji se odnosi na prijem u radni odnos na neodređeno vreme, direktor škole imenovao tročlanu komisiju, sa obaveznim članom komisije i to sekretarom ustanove, koja je odlučivala, odnosno birala između kandidata.

Izmene i dopune ovog Zakona predviđaju da direktor imenuje komisiju, ali samo kako bi ona utvrdila da li kandidati zadovoljavaju uslove konkursa, dok odluku o prijemu u stalni radni odnos donosi direktor.

“Smatramo da predlagač izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na ovaj način omogućava korupciju, podmićivanje, lopovluk i mito. Sada nema potrebe da postoji konkursna komisija, jer taj posao može da radi sekretar, a i što bi oni obavljali razgovore sa kandidatima kada poslednju reč daje direktor škole, koji takođe mora da obavi razgovore sa kandidatima. Forum srednjih stručnih škola predlaže da konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sprovodi konkursna komisija, a koju imenuje Školski odbor ustanove, a ne direktor škole kao što je do sada slučaj, navodi se u pismu.

Forum predlaže da sekretar škole ne bude obavezni član komisije, već da joj pruža stručnu, pravnu pomoć i stara se o njenom zakonitom radu.

“Nije nam poznato kome je palo na pamet da od stečenih i preciziranih zakonom, demokratskih rešenja, sada očigledno stvara nedemokratski princip, koji više nego očigledno širom otvara vrata malverzacijama i postupanjima direktora po njihovoj subjektivnoj oceni i sopstvenim interesima”, navodi se u pismu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Danas, 23.12.2021.
Naslov: Redakcija