Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Rok za prijavu 8. januar 2021. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47., a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), oglašava:

IZBOR PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 79. stav 1, a u vezi sa članom 69. Zakona o sudijama, da podnesu prijavu.

Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidati dostave ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i program unapređenja rada sudova u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska broj 42, sa naznakom: "Oglas za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda".

Tekst oglasa je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 154/20 od 23. decembra 2020. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 8. januar 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 24.12.2020.
Naslov: Redakcija