Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE: Rasprava će trajati do 12. januara 2021. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva predstavnike državnih organa, Srpske akademije nauka i umetnosti, Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Zajednicu instituta Srbije, Konferenciju univerziteta Srbije, institute i fakultete, stručne javnosti i drugi zainteresovani učesnici da se upoznaju sa tekstom Predloga strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine - Moć znanja, sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine.

 Javna rasprava o Predlogu strategije i Akcionom planu sprovešće se u periodu do 12. januara 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko posebnog Obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledeću e-mail adresu: nauka@mpn.gov.rs, sa naznakom: "Predlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine - Moć znanja".

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će objaviti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 24.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija