Zastava Bosne i Hercegovine

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU: Rok za prijavu 10. septembar 2023. godine


Agencija za restituciju raspisala je javni konkurs za izbor i imenovanje direktora.

Kandidat za direktora mora da ima položeni pravosudni ispit, da ima stečeno visoko obrazovanje iz pravnih nauka, najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, ako i da poseduje menadžerske sposobnosti i “najviši nivo samostalnosti i odgovornosti u radu”.

Kandidat treba i da dostavi plan rada Agencije za restituciju za period od pet godina.

Prednost imaju kandidati koji poseduju radno iskustvo na rukovodećim pozicijama u državnim organima, ustanovama i institucijama.

Rok za prijavu na konkursu je 15 dana od narednog dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno do 10. septembra.

Sadašnjem direktoru Agencije za restituciju, Strahinji Sekuliću, mandat ističe u novembru.

Naime, prema statutu Agencije, mandat direktora traje pet godina, a Vlada je Sekulića na ovo mesto imenovala u novembru 2018. godine.

Sekulić je na rukovodećim pozicijama u Agenciji od 2011. godine. Od decembra 2011. do decembra 2016. godine bio je na mestu direktora Agencije za restituciju. Nakon toga je skoro dve godine bio na mestu v.d. direktora Agencije, da bi ponovno bio imenovan za direktora 2018. godine.

Sekulić je od 2003. do 2011. godine bio gradski javni pravobranilac u Beogradu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Katarina Baletić, 28.08.2023.
Naslov: Redakcija