Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Supruga odnosno vanbračna partnerka mora da napuni 53 godine da bi stekla pravo na starosnu penziju, odnosno da je pre smrti ili godinu dana nakon smrti partnera postala potpuno nesposobna za rad što se utvrđuje sudskom odlukom


Brak sklopljen pred matičarem više nije uslov za porodičnu penziju. Tako će svi oni koji su bili u vanbračnoj zajednici, posle smrti partnera naslediti i penziju, ako su živeli zajedno tri ili više godina. Ovo pravilo važi i za one koji su sa partnerom imali dete.

O uslovima nasleđivanja porodične penzije govori advokat Filip Filipović.

"Koji su uslovi da se porodična penzija nasledi? Dakle, imamo taj uslov da bračni, odnosno vanbračni partneri koji su po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019 i 62/2021) izjednačeni u sticanju prava na porodičnu penziju, moraju alternativno da ispune dva uslova - da su bili u braku odnosno vanbračnoj zajednici ili da imaju zajedničko dete", pojašnjava advokat.

Dodaje da supruga odnosno vanbračna partnerka mora da napuni 53 godine da bi stekla pravo na starosnu penziju, odnosno da je pre smrti ili godinu dana nakon smrti partnera postala potpuno nesposobna za rad što se utvrđuje sudskom odlukom.

"Da bi nadživeli vanbračni partner uopšte stekao pravo na porodičnu penziju, mora da se utvrdi u sudskom postupku da je on uopšte bio vanbračni partner preminulog. To se utvrđuje u vanparničnom postupku i sprovodi ga nadležni sud. Dokazivanje je neka vrsta novine u našem pravu i postojale su različite dileme u vezi s tim kako će se to sprovoditi u praksi. Tu imamo izjave svedoka, zajedničke fotografije...", kaže Filipović.

Izvor: Vebsajt B92, 25.08.2021.
Naslov: Redakcija