Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Objavljena Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 166. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon), obavezna da objavi Listu lekova koji se izdaju bez recepta, a mogu se reklamirati u sredstvima javnog informisanja.

Agencija je 7. jula 2020. godine objavila Listu na vebsajtu (www.alims.gov.rs)

Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati sredstvima javnog informisanja (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 07.07.2020.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija