Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Usvojen pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera i Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela


Vlada Republike Srbije usvojila je zaključak u vezi sa direktnim davanjima i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu, sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Ovaj paket podrazumeva isplatu dva puta po 60 odsto minimalne zarade, kao i odlaganje poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec, a vredan je 66 milijardi dinara.

Pomenute mere počeće da se sprovode odmah, tako da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru. Reč je o približno milion i pedeset hiljada zaposlenih u 235.000 privrednih subjekata.

Svi kojima su isplaćena direktna davanja u julu, a spadaju u grupu mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, biće automatski prijavljeni za isplatu direktnih davanja.

Mikro, mali i srednji privredni subjekti, koji su osnovani počev od 16. marta zaključno sa 20. julom, treba da se prijave za korišćenje mera, s obzirom na to da nisu imali pravo na prvi paket pomoći.

Njima će jednokratno biti ispaćena direktna davanja u septembru u visini od 120 odsto minimalne zarade po zaposlenom. Sve što je potrebno jeste da do 15. septembra podnesu PPP – PD obrazac na kome će kao datum dospeća poreza i doprinosa staviti 5. januar 2021. godine.

Što se tiče privrednih subjekata koji su registrovani kao preduzetnici, koji u skladu sa odgovarajućim poreskim propisima ne podnose PPP-PD obrazac, njima će direktna davanja biti isplaćena jednokratno u septembru bez ikakvog dodatnog angažovanja.

Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste ova sredstva, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, ne moraju ih trošiti i ona će na kraju ovog ciklusa mera biti sa namenskog računa vraćena u budžet države.

Kada je reč o uslovima za korišćenje mera, poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10 odsto u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja, dakle najkasnije do kraja godine.

Što se tiče velikih pravnih lica, koja su tako razvrstana po finansijskim izveštajima za 2018. godinu, biće im isplaćena direktna davanja ukoliko do 15. avgusta dostave spisak lica za koja se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava za jun i jul.

Na njih se primenjuju ista pravila kao i do sada - dobiće 50 odsto minimalne zarade po zaposlenom koji je imao prekid rada od najmanje 15 radnih dana u navedena dva meseca.

Isplata će se izvršiti na već otvoreni kovid račun i direktna davanja se mogu koristiti isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima.

Za novoosnovane privredne subjekte koji žele da koriste mere pomoći biće otvoreni posebni namenski računi.

Privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva iskoriste najkasnije do 31. oktobra ove godine, a nakon isteka ovog roka, namenski računi biće ugašeni, a neutrošena sredstva vraćena u budžet.

Vlada je usvojila i Program unapređenja kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine. Cilj usvojenog programa je unapređenje prevencije, ranog otkrivanja i primene savremenih terapija u lečenju malignih bolesti, kroz sveobuhvatni pristup i aktivno učešće svih partnera u okviru sistema zdravstvene zaštite.

Vlada Republike Srbije je usvojila Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020 - 2025. godine, koja za cilj ima uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji.

Zajedno sa Strategijom, kao njen sastavni deo, usvojen je i Akcioni plan, kojim se uređuje način sprovođenja Strategije u periodu 2020-2022. godine.

Usvajanjem ove strategije postavljen je jasan strateški put za unapređenje prava žrtava svih krivičnih dela u Republici Srbiji u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Kroz realizaciju Akcionog plana, koji prati Strategiju, osnovaće se nacionalna služba za pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela u okviru svih viših sudova u Srbiji. Pored toga, izmeniće se materijalno i procesno krivično zakonodavstvo kako bi se omogućilo usklađivanje sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Takođe, Nacionalna mreža službi podrške će kroz saradnju sa kontakt tačkama pri javnim tužilaštvima i policiji omogućiti da sve žrtve dobiju blagovremenu podršku na način i u trenutku kada im je to najpotrebnije.

Novi strateški okvir će omogućiti da se šteta žrtvama nadoknađuje efikasnije kroz odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtevu već u krivičnom postupku.

Dodatno, obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policajaca i advokata koji rade sa žrtvama će se pristupiti na novi sistematičniji način.

Od 1. oktobra 2019. počela je i primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) koji žrtve trgovine ljudima i porodičnog nasilja prepoznaje kao korisnike besplatne pravne pomoći i podrške, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.07.2020.
Naslov: Redakcija