Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE: Preciziraju se uslovi pod kojima se pribavljanje poslovne tajne smatra zakonitim u slučaju da novinari izveštavaju o pitanjima od interesa javnosti, kao i obaveštavanje od uzbunjivača ukoliko iznosi informacije koje su u interesu javnosti


Zakonom o zaštiti poslovne tajne predviđa se pravna zaštita poslovne tajne od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja i usklađuje se sa odgovarajućim direktivama Evropske unije, izjavila je ministarka privrede Anđelka Atanasković.

Zaštitom poslovne tajne štite se investicije privrednih subjekata u sticanje, razvoj i primenu znanja i iskustva i drugih informacija koje im obezbeđuju prednost nad konkurencijom.

Smisao zaštite poslovne tajne je da se pravno sankcioniše svaki akt neovlašćenog otkrivanja, umnožavanja, sticanja ili korišćenja od trećih lica, poverljivost informacija koje zakonito kontroliše držalac, fizičko ili pravno lice.

Ključne izmene se tiču preciziranja koje informacije uživaju zaštitu kao poslovna tajna, preciziraju se uslovi u kojima se pribavljanje poslovne tajne smatra zakonitim, odnosno nezakonitim, rekla je Anđelković.

Ona je rekla da se preciziraju uslovi pod kojima se smatra pribavljanje poslovne tajne zakonitim u slučaju da novinari izveštavaju o pitanjima od interesa javnosti, kao i obaveštavanje od uzbunjivača ukoliko iznosi informacije koje su u interesu javnosti.

Za prestup su predviđene novčane kazne od 100.000 do tri miliona dinara za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu kaznom od 50.000 do 200.000 dinara. Preduzetnik može biti kažnjen za kršenje zakona novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, a fizičko lice od 20.000 do 150.000 dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 26.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija