Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENI ZAKONA O AKCIZAMA: Sva jaka alkoholna pića, nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, oporezuju se prema sadržanom procentu čistog alkohola merenom na temperaturi od 20°S u tom gotovom proizvodu, čime se izjednačava poreski tretman svih jakih alkoholnih pića


Zakon o izmeni Zakona o akcizama treba da doprinese postizanju postepene harmonizacije akcizne politike u oblasti oporezivanja alkoholnih pića, sa standardima Evropske unije, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

- Zakonom se menja način obračunavanja i plaćanja akcize na jaka alkoholna pića. Trenutno, Zakon o akcizama, u delu oporezivanja akcizom alkoholnih pića, nije usaglašen sa odgovarajućim direktivama EU i zato se sada, u cilju postepenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva iz oblasti oporezivanja akcizom alkoholnih pića, predlažu izmene koje će dovesti do postepene harmonizacije propisa - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, naš sistem oporezivanja akcizom jakih alkoholnih pića nije u saglasnosti sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan 2008. godine a stupio na snagu 1. septembra 2013. godine.

- Želimo da se usaglasimo sa tim politikama. Usvajanjem navedenih zakonskih izmena i usaglašavanjem Zakona o akcizama sa propisima EU, stvaraju se uslovi za otvaranje Pregovaračkog poglavlja 16 - Porezi. Izmenama ovih zakona stvaraju se i preduslovi za Klaster 3 (konkurentnost i inkluzivni rast) u pregovorima sa EU kako bismo proces pristupanja EU nastavili još bržim tempom - naveo je Mali.

Ministar je objasnio da je postojala razlika u načinu obračuna akcize na jaka alkoholna pića između EU i Srbije, tako što EU akcizu na jaka alkoholna pića utvrđuje po hektolitru (100 litara) čistog alkohola na 20°S. Sa druge strane, akciza u Republici Srbiji na jaka alkoholna pića se, prema važećem zakonskom rešenju, obračunava i plaća u zavisnosti od vrste jakog alkoholnog pića a to su kod nas rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije, rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina i ostala jaka alkoholna pića.

Preciznije, prema aktuelnom Zakonu o akcizama donetom 2001. godine, sva jaka alkoholna pića, podeljena su u tri akcizne kategorije u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola. Sve tri kategorije alkoholnih pića spadaju u različitu akciznu grupu i na njih se plaća različit iznos akcize.

Mali je objasnio da se ovim Zakonom sva jaka alkoholna pića, nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, oporezuju prema sadržanom procentu čistog alkohola merenom na temperaturi od 20°S u tom gotovom proizvodu, čime se izjednačava poreski tretman svih jakih alkoholnih pića. Na taj način u potpunosti se gubi razlika u fiskalnom opterećenju između različitih vrsta jakih alkoholnih pića, pod uslovom da sadrže isti procenat alkohola.

Izvor: Vebsajt Novosti, 25.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija